SOSTANIBILITAT

L’any 2021 hem començat a treballar amb fermesa el compromís de sostenibilitat de Marxants de Muntanyes.

Estem en tràmits per adherir-nos al compromís Biosphere de la Diputació de Barcelona.

L’adhesió Biosphere és un compromís de territori, una eina que ens ha de servir d’excusa per treballar amb els Objectius de desenvolupament Sostenible com a teló de fons, i que des de la comarca del Berguedà ens permet fer-ho amb conxorxa amb els ens públics i privats que també s’han adherit.

Tot seguit trobareu alguns documents lligats la nostra filosofia:

  • La política de sostenibilitat on establim la missió, visió i valors de Marxants de Muntanyes, i els principis sobre els que es basa el nostre compromís.
  • El pla d’acció anual, que incorpora els objectius de millora que ens marquem periòdicament, per millorar el nostre comportament.
  • Bones pràctiques genèriques aplicables a totes les nostres activitats.
  • Els indicadors del nostre sistema de gestió, que ens ajuden a mesurar què està passant i on millorem i alhora ens permeten comunicar objectivament els avenços que fem.

Per la gestió ambiental hem adoptat accions per tenir cura del nostre entorn, no només minimitzant l’impacte sobre el medi sinó també fent un esforç per sensibilitzar a totes les persones participants per tal de que també adoptin criteris sostenibles en el seu dia a dia.

A les nostres activitats prioritzem la prevenció en la generació dels residus i la valorització dels que encara produïm. Tenim plans d’acció per eliminar envasos o altres productes d’un sol ús i apostar per la reutilització de materials propis o que ens puguin cedir.

Tenim un objectiu d’eliminació  del consum de combustibles fòssils, i pel que fa al consum d’aquests en el transport a les activitats oferim plans de mobilitat per reduir entre tots el seu consum de forma parcial.

El nostre compromís social té el punt de mira en temes com la salut, la seguretat, la igualtat i la inclusió.

Dissenyem un pla d’emergència específic per cada activitat per poder donar així resposta ràpida i de qualitat a possibles accidents que puguin succeir.

Des de la vessant econòmica apostem per el territori i els seus agents, i donem prioritat a aquells que com nosaltres tenen un compromís darrere, ja sigui en la compra de productes i serveis necessaris a les activitats, com en la promoció de serveis sostenibles.

Per últim, seguim treballant en la millora contínua de la qualitat de les nostres activitats, i mesurarem la satisfacció de les persones participants per adaptar els recorreguts i tenir en compte en aquest sentit a l’hora de dissenyar-los.